top of page
שיח קליני עם דבורה פיינווקס ופביאן פיינווקס במרכז "הנס הקטן" – מרכז פסיכואנליטי עברי – ערבי לייעוץ וטיפול בילדים ובני נוער. 20 באפריל.
בתאריך 20 באפריל 2018 ביקרו במרכז הנס הקטן בחיפה, הקולגות דבורה ופביאן פיינוקס, שהגיעו לארץ מפריז, כאורחים של החברה הישראלית לפסיכואנליזה באסכולה הלאקאניאנית החדשה GIEP-NLS. בהזדמנות זו ובנוכחותם של האורחים, קיים המרכז ישיבה קלינית פתוחה שהוזמנו אליה גם חברי הקהילה האנליטית בארץ. בישיבה נכחו חברי הצוות של הנס הקטן, ומספר נוסף של חברי קהילה שנענו להזמנה. הישיבה נפתחה על ידי ח'ליל סבית מנהל המרכז, עם הודעות כלליות בנוגע לסמינר שדה שעמד להיפתח במרכז, אותו מרכזת פרלה מיגלין, ומכוון ע"י ההרצאה של לאקאן על הסימפטום מז'נבה, הרצאות 17 ו-23 של פרויד והספר של אריק לוראן על ההופכי של הביו-פוליטיקה. ובנוסף, בנוגע לאתר האינטרנט של המרכז שעלה לאוויר באותו שבוע של הישיבה. לאחר מכן, הוצג מקרה קליני של נער שהתקבל במרכז ומטופל אצל ח'ליל, והתקיים דיון סביבו בהשתתפות האורחים והנוכחים. בעקבות כך, סיפרה לנו דבורה פיינוקס על עבודתה במוסד לילדים המוגנים ע"י המדינה, ועל הפוליטיקה של ההגנה על הילד בצרפת, וכן על השתתפותה ב-15 חודשים האחרונים בפרויקט מיוחד של ילדים שנמצאים בכלא, בגלל מעשי טרור. מדובר בילדים בני 14-16, כאלה שתכננו מעשי טרור, או כאלה שהשתתפו במעשי טרור, וצרפת מגלה בהפתעה לראשונה שלא רק צריך להגן על הילדים שלה אלא גם להתגונן מפניהם, זה פנומן מאוד מיוחד. הדיספוזיטיב שהיא מציעה באותו מוסד הוא אלטרנטיבה לכלא. הדיון שהתקיים האיר נקודות של דמיון ושוני בין המציאות שאתה מתמודדים נערים בישראל ובצרפת. הוא חידד את החשיבות שבשמירה על הכוונה של קליניקה של האובייקט, שהולכת מעבר לטוב ולרע, ומעבר לגורל כגזר דין שאי אפשר לצאת ממנו, אלא עם אפשרות לפתח יציאה עבור כל סובייקט וסובייקט. אנחנו מודים לאורחים שלנו על נוכחותם ותרומתם המעניינת לשיח במרכז.
Photographer: Amir Sghaier
Hans Logo
bottom of page