הנס הקטן

הצוות של המרכז

מרכז פסיכואנליטי עברי ערבי לייעוץ וטיפול בילדים ובבני נוער

לצורך הקמת המרכז גויס וגובש צוות מקרב חברי הקהילה הלאקאניאנית בארץ, המורכב מעמיתים עם גוון ושוני במישור של תהליך הכשרתם האנליטית והתנסותם הקלינית. לכלל חברי הצוות של המרכז יש את ההכשרה הראויה וההסמכה החוקית לעסוק ולתת שירותים טיפוליים. 

עבודת הצוות של חברי המרכז נשענת על פי מה שמזמנת לכל אחד מהם  דרכו בהכשרתו האנליטית שתשתיתה האתית מונחת בהתוויות שנגזרות מההוראה  של ז'אק לאקאן, ממשיך דרכו של ז. פרויד. חברי הצוות מפיקים מהידע והניסיון שנצברו בקרב מוסדות אנליטיים דומים שקיימים ברחבי העולם, ויתרמו להם בתורם. המרכז שואף לקיים זיקה ולשמור על קשר מקצועי עם אותם מוסדות ועם האסכולה הלאקאניאנית החדשה (New Lacanian School) אשר בה חברים או מתלמדים יוזמי הקמת המוסד ומייסדיו.

בדומה לנהוג במרכזים דומים, הירתמות חברי הצוות ליוזמה ולפעולה של המרכז, נשענת בעיקר על התרומה הצפויה למאמץ שלהם להנכחת השיח האנליטי בחברה ובקהילה וכן התרומה המקצועית שההתנסות בעבודת המרכז אמורה לנדב להכשרתם הקלינית בפרקטיקה האנליטית.

ח'ליל סבית

פסיכולוג קליני מומחה ופסיכואנליטיקאי, חבר האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחבר הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP). מנהל המרכז.

שלמה ליבר

פסיכולוג קליני מומחה ומדריך מוסמך, פסיכולוג אחראי במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים "הלל יפה" בחדרה. פסיכואנליטיקאי, חבר האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחבר הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

ד"ר מרקו מאואס

רופא ופסיכואנליטיקאי חבר האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחבר הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

פרלה מיגלין

פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכואנליטיקאית, חברה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחברה בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

ח'ולוד תאבת-סגייר

פסיכולוגית קלינית מתמחה, במחקלה הפסיכיאטרית בבית חולים רמבם חיפה, פרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

גלי וינשטיין

מטפלת בהבעה ויצירה עם התמחות בתנועה. עובדת כמטפלת במחלקת ילדים פסיכיאטרית בבית החולים נס-ציונה ובמרפאה לבריאות הנפש לילדים ולנוער נס-ציונה. חברת הקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP). משתתפת בפרוייקט דורa ללימודים פסיכואנליטיים. פרקטיקנית בהכשרה אנליטית ופרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

ענת פריד

מטפלת במוסיקה, עובדת בקליניקה פרטית, פסיכואנליטיקאית, חברה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) וחברה בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית (GIEP).

שרון זווילי-כהן

עובדת סוציאלית קלינית, חברה בג'יאפ וב- NLS, פרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

רעות אוקהויז

עובדת סוציאלית קלינית, עובדת במחלקת נוער סגורה - בית חולים גהה. פרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

רים חאג'-סבית

עובדת סוציאלית MSW , פרקטיקנית במרכז "הנס הקטן".

Hans Logo