top of page

מרכז פסיכואנליטי ערבי עברי לייעוץ וטיפול בילדים ובבני נוער

מה אנחנו?

 

מרכז "הנס הקטן" פועל ברוח המרכזים הפסיכואנליטיים לייעוץ וטיפול  (CPCT) שהוקמו ברחבי העולם.  המרכז הנו מיזם של אנליטיקאים חברי האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) שמטרתו לחשוף את הפסיכואנליזה לציבור הרחב , ולהנגיש עבורו את הטיפול הפסיכואנליטי והשימוש בו.  הוא הוקם ופועל מאז ספטמבר 2015 בעיר חיפה, שהנה מעורבת מבחינה לשונית וחברתית. הוא מכיל אנשי צוות דוברי עברית וערבית ומציע שירותי ייעוץ וטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית לאקאניאנית לפונים דוברי שתי השפות.

המרכז עונה לפניות הנוגעות לילדים ולבני נוער (6-17) ומתערב הן מול הילד והן מול האחר שלו - הורה, מורה, או דמות אחראית כמו למשל אפוטרופוס  - שבדרך כלל וכפי שידוע לנו משדה העבודה עם ילדים,  הנם יוזמי הפנייה בנוגע לילד. מאז תחילת פעילותו מקבל המרכז הפניות דרך יועצות בתי הספר, קולגות, מחלקות לקידום נוער, לשכות הרווחה בעיר ומוסדות אחרים שעיקר עניינם הוא טיפול בילדים ובנוער, כמו גם פניות עצמאיות.

למה "הנס הקטן"?

הנס הקטן הוא המקרה הראשון המתועד בהיסטוריה של הפסיכואנליזה הנוגע להתייעצות ולהתערבות פסיכואנליטית במקרה של ילד. הוא נמסר לנו על ידי ז. פרויד בספרו "הנס הקטן - אנליזה של פוביה בילד בן חמש". למרות הדרך הארוכה שעשתה הפסיכואנליזה מאז אותה עדות, הן במישור הידע והן במישור של  ניסיונה המצטבר בהתערבות ובקריאת מקרים כולל בשדה העבודה עם ילדים; בחרנו בשם זה למרכזנו, הן על מנת להצביע על מקורות התשתית האתית שתכוון את עבדותנו כצוות בתהליך הקריאה וההכוונה של הפניות והמקרים  שיגיעו למרכז, והן על מנת לשים דגש על המאמץ שנגזר מאותה אתיקה פסיכואנליטית, להישאר צמודים לראשוני ולייחודי של כל מקרה ומקרה - אחד-אחד. 

littlehanzcenter@gmail.com

 

+972505179884

ניתן להתקשר בין השעות: 09:00-15:00

חיפה שד' פלי"ם 10

Success! Message received.

Hans Logo
bottom of page