top of page

הנס הקטן

שירותים

השירותים המוצעים : מוסד לייעוץ , טיפול והכשרה בפרקטיקה הפסיכואנליטית

שירותי יעוץ וטיפול:

הפניות שמגיעות למרכז מקבלות מענה באמצעות תהליך הערכה של מספר פגישות (עד ארבע). בסופו, מוצעות לפונים המלצות והכוונות בנוגע למקרה ולפנייה. לחלק מהמקרים, על סמך הליך ההערכה הראשוני, תוצע סדרת פגישות טיפוליות (עד 16). הפגישות יכוונו בתהליך של עבודה טיפולית ממוקדת, לסייע לפונה לענות על נקודה ספציפית העומדת בבסיס הפנייה.

הטיפולים והשירותים שהמרכז מספק ניתנים תמורת תשלום סמלי עבור כל פגישה או באופן חינמי לגמרי. ההחלטה בנוגע לכך תלויה במקרה ומתקבלת במהלך תהליך ההערכה הראשוני של הפנייה. (התשלום ינוע בין 0 - 70 ₪ לפגישה , על פי סיכום עם הפונה).  

מוסד להכשרה קלינית באוריינטציה פסיכואנלטית:

כדוגמת מרכזים דומים בעולם, פועל מרכז "הנס הקטן" להכשיר אנשי מקצוע מהשדה הטיפולי בעבודה קלינית באוריינטציה אנליטית.

בהתאם לכך שעריו של מרכז "הנס הקטן", יהיו פתוחים לקבלת פרקטיקנים מהשדה הטיפולי דוברי שתי השפות ערבית ועברית, המעוניינים לתרום להכשרתם הקלינית דרך התנסות ולימוד בפרקטיקה פסיכואנליטית יישומית.

Hans Logo
bottom of page